Help
Over 24 uur je boek in huis?
Deze melding sluiten
Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag!
Direct aan de slag

Colofon

Informatie over de onderneming

De website www.ezbook.nl (spreek uit: easybook) wordt geëxploiteerd door:

EZbook.nl B.V.
Torenlaan 12 achter
1261 GD Blaricum
BTW nummer: 821107392B01
KvK Gooi- Eem en Flevolandnummer: 31457908

Hebt u vragen over onze onderneming of over ons internetportaal of bent u van mening dat de inhoud van onze website auteursrechten of andere productierechten schendt, stuur ons dan heel eenvoudig een e-mail via klantenservice@ezbook.nl of bel ons op 035-8880652.

We zijn altijd blij met feedback en uw ideeën of suggesties zijn zeer welkom!

Bankrelatie voor overschrijvingen:

EZbook.nl b.v.
Rabobank Laren rekeningnummer 1400.30.956

IBAN: NL51RABO0140030956
BIC/Swift: RABONL2U
KvK Gooi- Eem en Flevolandnummer: 31457908

Aansprakelijkheid

Inhoud

De informatie en inhoud van de EZbook website worden met grote zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd. Voor de voortdurende volledigheid en actualiteit ervan, evenals voor het permanent beschikbaar zijn, staan we in geen geval in.

Auteursrecht

Van toepassing zijn het Nederlands recht en internationale auteursrecht. EZbook.nl bv stelt voortdurend alles in het werk, om rekening te houden met auteursrechten van anderen, of terug te vallen op eigen en niet onder auteursrecht vallende producties.

Copyright

Alle op deze homepage genoemde namen, aanduidingen en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken en derhalve eigendom van de betreffende rechthebbende.
Voor deze website: Copyright © 2009 EZbook.nl bv te Blaricum. Alle rechten voorbehouden.

Gegevensbescherming

EZbook.nl verzamelt, verwerkt en gebruikt uw gegevens uitsluitend binnen het kader van de wettelijke bepalingen. Deze verklaring aangaande bescherming van persoonlijke gegevens, geldt uitsluitend het gebruik van de door ons aangeboden website.

We wijzen erop dat bij overdracht van gegevens via het internet, hiaten in de beveiliging kunnen voorkomen, waardoor absolute beveiliging tegen toegang door derden niet mogelijk is. Zie voor de omgang met persoonsgebonden gegevens van de gebruiker ook onze Privacyverklaring ».

Beste EZbookmakers,

Het advies van het RIVM van afgelopen donderdag volgend, hebben wij de volgende maatregelen genomen. Deze zijn per direct van kracht:

Alle huidige opdrachten liggen op schema en zullen op tijd uitgeleverd worden. We hebben voldoende materialen op voorraad. Indien nodig kunnen wij uitwijken. Ons serviceniveau blijft dus onverminderd net als onze levertijden.

Wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig is verdere maatregelen. De maatregelen die we nu getroffen hebben zijn preventief en wij vertrouwen erop dat dit voor nu voldoende is. Het zorgen voor uw en onze gezondheid heeft onze hoogste prioriteit.

Met vriendelijke groet,
EZbook.nl

Susanne Kegels
Directeur Operations