Help
Over 24 uur je boek in huis?
Deze melding sluiten
Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag!
Direct aan de slag

Privacy

Onze privacyverklaring

ezbook.nl respecteert de privacy van haar klanten. Deze verklaring geeft aan welke informatie wij van u vragen en hoe ezbook.nl met uw informatie omgaat.

Voor het plaatsen van uw bestelling zijn uiteraard uw persoonlijke gegevens vereist, zoals uw bedrijfsnaam, eigen naam en adres, betaalinformatie (creditcard-, of bankrekeningnummer, afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode) en – noodzakelijkerwijs – de namen en adressen van degenen voor wie uw bestelling bestemd is.

Alleen met uw goedkeuring zal ezbook.nl de door u verstrekte informatie zo nu en dan gebruiken voor marketingdoel-einden. Bijvoorbeeld voor het bekendmaken van speciale aanbiedingen en om u te informeren over nieuwe producten en aanvullende diensten.

Waar nodig zullen wij die informatie uitwisselen met bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze service en uitsluitend met het omschreven doel, of in het geval van verkoop, voorgestelde verkoop of eigenaarwisseling van het bedrijf.

De gegevens die u ons via www.ezbook.nl toezendt zijn door middel van SSL versleuteling maximaal beveiligd. Hiervoor heeft ezbook.nl de nodige certificering verkregen.

Nadat u uw bestanden via een beveiligde verbinding verzonden heeft wordt het gehele productieproces geautomatiseerd uitgevoerd in voor derden niet toegankelijke, beveiligde ruimtes.

Om andere dan wettelijk voorgeschreven of de in deze verklaring aangegeven redenen, zullen wij uw informatie nimmer aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

ezbook.nl zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de door u gegeven informatie te voorkomen. Onze businesspartners, die toegang hebben tot de door u verstrekte informatie, zijn verplicht tot geheimhouding en mogen de informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan waarnaar binnen deze verklaring wordt verwezen.

Beste EZbookmakers,

Het advies van het RIVM van afgelopen donderdag volgend, hebben wij de volgende maatregelen genomen. Deze zijn per direct van kracht:

Alle huidige opdrachten liggen op schema en zullen op tijd uitgeleverd worden. We hebben voldoende materialen op voorraad. Indien nodig kunnen wij uitwijken. Ons serviceniveau blijft dus onverminderd net als onze levertijden.

Wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig is verdere maatregelen. De maatregelen die we nu getroffen hebben zijn preventief en wij vertrouwen erop dat dit voor nu voldoende is. Het zorgen voor uw en onze gezondheid heeft onze hoogste prioriteit.

Met vriendelijke groet,
EZbook.nl

Susanne Kegels
Directeur Operations